BETA

לונדון את קירשנבאום 06.10.10 - מי יחליף את ראש המוסד?

העש "טוטה אבסלוטה", חרק עמיד המחסל במהירות שדות ירק, פלש לישראל לאחר שכבש את אירופה ואת דרום אמריקה • אילו לקחים ניתן להפיק מהפרוטוקולים מתוך דיוני ההנהגה במלחמת יום הכיפורים? • בעוד כחודשיים יסיים ראש המוסד, מאיר דגן, את תפקידו וטרם מונה לו מחליף. נבדוק מדוע • צרפת מזהירה את אזרחיה המבקרים בבריטניה מפני פעולות טרור במוקדי תיירות ותחבורה

(46:26 דקות)