BETA

לונדון את קירשנבאום 12.09.10

נראה שראש הממשלה מוכן להקפאה חלקית של הבנייה בהתנחלויות • קשריו של העשיר האוסטרי מרטין שלאף עם רבים ממנהיגי המדינה • האלוף ישראל טל המכונה "אבי טנק המרכבה" הלך לעולמו • הכומר האמריקני טרי ג'ונס הצהיר כי נסוג מכוונתו לשרוף ספרי קוראן • מדוע הרחיק האדמו"ר עד לטיבט ואיך הצליח לקשור בין בהמת היאק לדת היהודית? הכל בספר חדש

(51:22 דקות)