BETA

לונדון את קירשנבאום 29.08.10

המנהל האומנותי של תיאטרון החאן מביע את דעתו על מכתב היוצרים המסרבים להופיע באריאל – מכתב עליו לא חתם • סיכוי למצוא מאגר נפט בהיקף של 4.2 מיליארד חביות באתר הקידוח "לוויתן" • תחנת רדיו בחולון משדרת אחת לשבוע בשפת התלמוד הבבלי - ארמית • ארה"ב הידרדרה למקום ה-12 מבין 36 המדינות המפותחות בשיעור הצעירים בעלי תואר אקדמי

(46:45 דקות)