BETA

לונדון את קירשנבאום 26.08.10 - אירוע לזכרו של דודו טופז - שנוי במחלוקת

נשיא המדינה ושר הביטחון מצטרפים לקריאה למנוע גירוש ילדי העובדים הזרים • ספר חדש: החברה הישראלית מפריזה בהלקאתה העצמית לגבי השחיתויות בה • לאחר יציאת הלוחמים האמריקנים מעיראק – הטרור במדינה התעצם • האירוע לזכרו של דודו טופז שיתקיים מחר – שנוי במחלוקת

(47:22 דקות)