BETA

לונדון את קירשנבאום 28.07.10 - מה ניתן ללמוד משברי המסוק?

דיווח על הנעשה ברומניה לאחר שאותרו רוב גופותיהם של אנשי צוות האוויר שניספו בהתרסקות המסוק • קציני חיל האוויר בודקים את שברי המסוק כדי לברר את נסיבות ההתרסקות. מה ניתן ללמוד מן השברים? שיחה עם חוקר תאונות אוויר • ראש הממשלה האריך בעשרים שנים את החיסיון על המסמכים המסווגים מקום המדינה • הפינה הערבית: ועדת החקירה לרצח חרירי עומדת לפרסם את מסקנותיה ונראה כי תאשים גורמים בחיזבאללה ברצח הנשיא לשעבר • הכינים מנצחות וגוברות על כל התכשירים שנועדו לחסל אותן – שיחה עם פרזיטולוג

(58:32 דקות)