BETA

לונדון את קירשנבאום 24.06.10

מרכז הליכוד דן היום בהמשך הקפאת הבנייה אך ראש הממשלה נעדר מהכינוס • המערכה בין רשת השידור "אל גז'ירה" ובין מצרים חדרה גם לזירת המונדיאל • משחק טניס בווימבלדון שגם לאחר עשר שעות לא הגיע לסיומו

(34:08 דקות)