BETA

לונדון את קירשנבאום 15.06.10

וועדת החקירה הממלכתית שבדקה את הטיפול במפוני ההתנתקות פרסמה את מסקנותיה • לבנון טוענת כי ישראל הפרה את זכויותיה במרבצי הגז שהתגלו בים • וגם: שיחה על בעל החיים אשר שלמה המלך הציע לנו ללמוד ממנו פרק בחריצות ובחיי חברה

(43 דקות)