BETA

לונדון את קירשנבאום 09.06.10

מועצת הביטחון צפויה לאשר סבב נוסף של עיצומים על איראן. הנפגעות: 40 חברות, גופים ואישים במשטר האיראני • בבי"ח "שיבא" מפעילים בהצלחה מפתיעה שיטת ריפוי חדשה למחלת סרטן העור. על עקרונות השיטה נשוחח עם אחד ממפתחיה.• שיחה עם הרב עדין אבן ישראל שטיינזלץ, חתן פרס ישראל, שהחל בביאור התלמוד הבבלי לפני 45 שנים ועומד עתה לפני סיום מפעלו האדיר • שבוע הספר בקהילה החרדית: אילו רבי מכר נמכרים?

(33:40 דקות)

(33:40 דקות)