BETA

לונדון את קירשנבאום 07.06.10

ועדת הכנסת שללה מחנין זועבי כמה מזכויותיה הפרלמנטריות • שר החוץ הטורקי מזהיר את ישראל כי אם תסרב לוועדת חקירה בינלאומית לא יתקיימו יחסים נורמאלים בין שתי המדינות • חיזוי העתיד הוא ענף אקדמי • הרב מרדכי אליהו הלך לעולמו

(33:52 דקות)