BETA

לונדון את קירשנבאום 06.06.10 - טורקיה והפלסטינים מתקרבים

הממשלה דנה בהצעת מזכ"ל האו"ם להקים ועדת חקירה לאירועי המשט • העולם הערבי מודאג מההתקרבות המהירה של הפלסטינים וטורקיה • עוד בטרם הוכח כי בתחנת הקידוח "לוויתן" נמצא גז רב, כבר מתקוטטים על פירותיו • כתבת רשת "הרסט" קוראת ליהודים לחזור לפולין ולגרמניה

(33:29 דק')