BETA

לונדון את קירשנבאום 01.06.10

צ'יקו מנשה על פגישת הקבינט שדנה בהתפתחויות בעקבות הפעולה לעצירת המשט לעזה • אלון בן דוד על התקריות בעזה ועל התגובות בצה"ל לפעולה אתמול בלב ים • מועצת הביטחון של האו"ם מגנה את ישראל וקוראת לה לבצע חקירה חסרת פניות של ההתרחשויות בזמן עצירת המשט לעזה • צבי יחזקאלי סוקר את התגובות בעולם הערבי על ההשתלטות על המשט • האם ישראל עושה שימוש יעיל באינטרנט ככלי הסברה?<BR>

(43:33 דק')