BETA

לונדון את קירשנבאום 11.05.10

ברוך קרא על דו"ח מבקר המדינה שהתפרסם היום • האם משק בשליטת מספר קטן של משפחות מסכן את הכלכלה בישראל? • צבי יחזקאלי על פרשת הריגול שמסעירה את העולם הערבי • חיים יבין מספר על הספר האוטוביוגרפי שכתב

(38:54 דק')