BETA

לונדון את קירשנבאום 03.05.10

יומיים לפני פתיחת שיחות הקרבה עם ההפלשתינים יצא נתניהו לפגישה עם מובראק • רון חולדאי טוען כי החינוך החרדי מגדיל את הבורות ומסכן את מדינת ישראל • בארה"ב גוברת הביקורת על אובמה שלא פעל בזמן לבלום את האסון האקולגי המתפשט במפרץ מקסיקו

(33:46 דקות)