BETA

לונדון את קירשנבאום 14.04.10

ברוך קרא על ההתפתחות בפרשת הולילנד • אלון בן דוד על אזהרת המטה ללוחמה בטרור לצאת מסיני • אבישי בן חיים על מאבקי הכשרות בשכונות החרדיות בירושלים • מהו עתיד משחקי המחשב?

(32:37 דק')