BETA

לונדון את קירשנבאום 24.03.10

זכויות היוצרים ברשת האינטרנט - לאן? משרד הפנים טרם אישר לעיתונאי ערבי לצאת ללבנון. התכנית שתפתור את פיצוץ האוכלוסין בחברה החרדית

(34:25 דקות)