BETA

לונדון את קירשנבאום 08.03.10

מה בבסיס הסכסוך בין "יהדות התורה" ו"ישראל ביתנו" סביב חוק הגיור? • המשנה לשעבר ליועץ המשפטי לממשלה תוקפת את הממשלה על גרירת הרגליים שלה באכיפת פסיקות בג"ץ