BETA

לונדון את קירשנבאום 18.02.10

צ'יקו מנשה ואלון בן דוד על הסתבכות פרשת דובאי • ד"ר סימונה נאור, סגנית יושב ראש הלשכה לאתיקה רפואית, על ההצעה לתיקון החוק שעשויה להקל על הרוצים למות • מרתה רמון, אחת ממקימי "אנוש", הארגון המטפל בפגועי נפש, על ספרה החדש בו היא מספרת על התמודדות שלה עם מחלת בנה והתאבדותו • פרופ' אבי שמידע על אזורים נרחבים בדרום הארץ מתכסים במרבדי כלניות

(33:56 דק')