BETA

לונדון את קירשנבאום 21.01.10

המאבק סביב ההכשרה הנדרשת מפסיכולוגים העוסקים בפסיכותרפיה מפלג את קהילתם • היהודים במרוקו דיברו בשפה ייחודית שכעת זוכה למילון חדש • בניגוד להבטחתו, לא יכריע מני מזוז אם לתבוע את אביגדור ליברמן לדין אם לאו

(44:07 דקות)