BETA

לונדון את קירשנבאום 21.12.09

צבי יחזקאלי על ההתפתחויות האחרונות בנוגע לעסקת שליט מהצד הערבי • איתן אבריאל על ההסדר שגיבשה חברת אפריקה ישראל עם נושיה • גיא לרר על מחאת המתנחלים נגד הקפאת הבניה המתנהלת בזירת האינטרנט

(45:10 דק')