BETA

לונדון את קירשנבאום 10.12.09

פרס הנובל של עדה יונת • המפה החדשה של אזורי העדיפות הלאומית של נתניהו • אייפקס קנתה את בית ההשקעות פסגות מקרן יורק • יוון וספרד במשבר כלכלי עמוק • בעזה משקם חמאס את ההריסות ומפתח ברצועה התחלות של חיי תרבות • רונה קינן שרה באולפן