BETA

לונדון את קירשנבאום 02.12.09

ראש מועצה אזורית שומרון, גרשון מסיקה על העימותים האלימים שפרצו בשומרון בין מתיישבים לפקחי המינהל האזרחי שהגיעו לאכוף את הקפאת הבנייה • תשעים שנה להולדת המפלגה הקומוניסטית הישראלית • גיא לרר על ספרה החדש של שרה פיילין שמשגע את אמריקה

(53:59 דק')