BETA

לונדון את קירשנבאום 25.11.09

צבי יחזקאלי על הודעת חמאס כי המו"מ על שליט נדחה לאחרי חג הקורבן • צ'יקו מנשה על החלטת הממשלה להקפאת ההתנחלויות • עודד רביבי, תושב אפרת, על הקפאת הבנייה במועצה

(14 דק')