BETA

לונדון את קירשנבאום 19.11.09

פרקליטות מחוז ירושלים הודיעה כי סגרה את התיק בפרשת מרכז השקעות שבה נחשד עורך הדין אורי מסר • בג"צ אסר להפריט את בתי הסוהר בישראל • מרואן ברגותי קורא לפלסטינים לפתוח במאבק עממי ודיפלומטי כדי להגיע למדינה עצמאית • ארגון המדינות המפותחות: רכישת מטבע חוץ על ידי בנק ישראל פוגעת באמינותו

(41:17 דקות)