BETA

לונדון את קירשנבאום 16.11.09

רביב דרוקר וברוך קרא על הקשיים בבחירת היועץ החדש • אריה זייף על נגע ההימורים הבלתי חוקיים • גיא לרר על המדינות המגבילות את חופש הביטוי באינטרנט<BR>

(43:49 דק')