BETA

לונדון את קירשנבאום 02.11.09

רפ"ק עזרא גולדשטיין על לכידת רוצחם של בני משפחת אושרנקו • האם הדרך בה בחרה הממשלה להתגונן מפני שפעת החזירים נכונה?

(20:44 דק')