BETA

לונדון את קירשנבאום 26.10.09

צ'יקו מנשה על טבעת החרמות נגד ישראל המתהדקת מאז פרסום דוח גולדסטון • יאיר רבינוביץ' על הקשר שבין משפחות הפשע לכדורגל הישראלי • ברשת האינטרנט גוברים הקולות התוקפים את הממשלה על מדיניותה וקוראים להחרמת מוצרים המיוצרים בישראל. גיא לרר עם מספר דוגמאות<BR>

(42:47 דק')