BETA

לונדון את קירשנבאום 07.10.09

זוכה ישראלית בפרס נובל לכימיה • הסכם לשיתוף פעולה בענייני תרבות בין הערים ראש העין ודכאו מעורר סערה • שמונה שנים לתחילת התערבותן הצבאית של מעצמות המערב באפגניסטן • עלה שיעור הנשים בקרב החרדים החוזרים בשאלה • "נינטנדו" הוכתרה ע"י העיתון החשוב "ביזנסוויק" כחברה העיסקית הטובה ביותר בעולם

(48:44 דקות)