BETA

לונדון את קירשנבאום 29.09.09

אפרים הלוי, לשעבר ראש המוסד, על חשיפת המתקן הגרעיני באיראן • צבי יחזקאלי על קריאת חמאס לפתח לשלב כוחות נגד ישראל • יוסגר או לא יוסגר? גוברת תנועת ההתנגדות להסגרתו של הבמאי רומן פולנסקי לארה"ב • להקת "טרמפולינה" עם תומר יוסף ובנו הנדלר בשיר מחאה

(53:42 דק')