BETA

לונדון את קירשנבאום 07.09.09

תמורת הפסקתה של הבניה בשטחים הכבושים, אמורות כמה ממדינות ערב לחמם במקצת את היחסים עם ישראל. מה ערכן הכלכלי של ההטבות הללו? • האם ניתן לבנות מוח השווה בתכונותיו למוחו של האדם? • 40 שנה להולדתו של האינטרנט: גיא לרר עם תמונות מתחילת הדרך

(50:18 דק')