BETA

לונדון את קירשנבאום 03.08.09

ברוך קרא על פרשת עוקץ המיליונים של ישראלים ויהודים בארה"ב • נצחון סוחף לקואליציה בהצבעות על חוק מופז ועל רפורמת הקרקעות • פרופ' בנבנישתי המשמש כיועץ משפטי לאחת מיחידות צה"ל מוחה על חוסר שילוב גורם חיצוני בחקירת התנהלות הצבא ב'עופרת יצוקה' וגם, הסודות מלשכתו של משה דיין נחשפים

(50 דקות)