BETA

לונדון את קירשנבאום 06.07.09

מדוע התקפל נתניהו והחליט לבטל את המע"מ על הפירות והירקות? פרשנות • ראש עיריית אריאל על הקפאת הבנייה המורגשת בעירו ותוצאותיה • אליהו הכהן, חוקר תולדות הזמר העברי, על זכייתו בפרס למפעל חיים מטעם הפורום לשימור הזיכרון האודיו ויזואלי בישראל

(50 דק')