BETA

לונדון את קירשנבאום 27.05.09

תנופה של הצעות חוק פטריוטיות • קוריאה הצפונית מאיימת במלחמה על אחותה מדרום • איראן: שלטון תיאוקראטי תוקפני במקביל לחיי תרבות תוססים • התרחבות מתמדת של לימודי היהדות בקרב החילונים

(57:45 דקות)