BETA

לונדון את קירשנבאום 13.05.09

רביב דרוקר על הדרך בה אושר תקציב המדינה וסבר פלוצקר על השלכותיו על המשק • פרופ' ידידיה שטרן על הסוגייה הציבורית והעקרונית שעולה מהמאבק בין בנק ישראל לבנק הפועלים • תערוכת צילומים חדשה חושפת את סיפורו המרתק של בית החולים למצורעים בירושלים

(50 דק')