BETA

לונדון את קירשנבאום 30.04.09

הילה אלרואי על החשש מהתפשטות שפעת החזירים ועל פעולת משרד הבריאות • ברוך קרא על הסיבה שגרמה לשחרורם של שני הנאשמים ברצח הנערה שקד שלחוב • ותיקי להקת חיל הים מהדור של שלמה ארצי ממשיכים לשיר

(53:31 דק')