BETA

לונדון את קירשנבאום 07.04.09

צבי יחזקאלי מפנה זרקור למועמדים הרפורמיים באיראן ובלבנון • השר ישראל כץ אומר שממשלת נתניהו אינה תומכת בפתרון שתי המדינות לשני העמים • הסרט "בית אבי" מציג את חווית ההגירה באופן החשוף ביותר- איתי טיראן ודני רוזנברג מספרים עליו

(53 דק')