BETA

לונדון את קירשנבאום 06.04.09

צ'יקו מנשה מביא מדברי אובמה אשר שולח מסר לממשלת נתניהו • דב חנין ומנכ"ל משרד התשתיות, חזי קוגלר דנים בשאלה האם בשלה ישראל לזנוח את הפחם ולייצר אנרגיה באמצעות גז? • כיצד משפיע המשבר הכלכלי העולמי על תנופת הפיתוח של מדינות המפרץ העשירות? • באילו אמצעים מורשה מורה לנקוט כלפי תלמיד שנוקט אלימות בתחומי בית הספר?

(53:57 דק')