BETA

לונדון את קירשנבאום 15.03.09

אלון בן דוד על התקדמות המגעים לשחרורו של גלעד שליט לקראת ישיבת הממשלה שתיערך מחר בנושא וצבי יחזקאלי על תגובת חמאס לדיווחים האחרונים המבשרים על התקדמות המשא ומתן בסוגייה • איתן אבריאל על תלות המשק האמריקני ב"ענק הסיני"

(54 דקות)