BETA

לונדון את קירשנבאום 22.02.09

מצב היהודים במדינות ערב הולך ומחמיר * האם נוגדי חמצון יכולים להאריך את החיים? * מתנגדים ותומכים במסר של הסרט "ואלס עם באשיר"

(58 דקות)