BETA

לונדון את קירשנבאום 18.01.09

דיווחים מועידת שארם • העיר עזה מפנה את ההריסות • צביקה יחזקאלי מראה את הפנים האחרים של המזה"ת מועידת דוחא • יצחק תושבה ויוסי לנגוצקי מדברים על גילוי הגז מול חופי חיפה

(54 דק')