BETA

לונדון את קירשנבאום 09.12.08

התגובות לרשימה הנבחרת בליכוד • העולם המוסלמי מציין את חג הקורבן • על עכבר המחשבים הראשון ועד לעכבר כפי שהוא נראה כיום

(50:49 דק')