BETA

לונדון את קירשנבאום 19.11.08

אילן פז לשעבר ראש המנהל האזרחי ועתניאל שנלר מקדימה על ההחלטה על פינוי בית המריבה בחברון • רביב דרוקר על הכישורים הדרושים ליועץ אסטרטגי • ירום אריאב על התוכנית הכלכלית של הממשלה להאצת המשק

(58 דק')