BETA

לונדון את קירשנבאום 17.11.08

חיסול יעקב אלפרון בצפון תל אביב • מוטי זיסר יו"ר חברת "אלביט הדמיה" על תמיכתו במפלגת הימין החדשה לכנסת הבאה • "אוצר הציטטות" - ספר המציג אוסף מרשים של ציטטות

(51:08 דק')