BETA

לונדון את קירשנבאום 06.11.08

צ'יקו מנשה על רם עמנואל, ראש הסגל המיועד של ברק אובמה, ועל קשריו עם ישראל • רביב דרוקר על ההכנות של המפלגות הגדולות לבחירות • ראיון עם רון חולדאי, המתמודד על כהונה שלישית כראש עיריית תל אביב • פינתו של צבי יחזקאלי על העולם הערבי • ראיון עם החוקר ירון סבוראי, הטוען כי איתר רכוש יהודי מליל הבדולח באתר אשפה בגרמניה

(54 דקות)