BETA

לונדון את קירשנבאום 07.10.08

מנכ"ל משרד האוצר יורם אריאב התארח באולפן והתייחס למשבר הפיננסי העולמי והשפעתו על המשק הישראלי • ניצן הורוביץ על הויכוחים הכלכליים-חברתיים שעלו בתגובה למשבר בארה"ב • צבי יחזקאלי על האופן בו מתייחסות מדינות ערב למלחמת יום הכיפורים, עם פרסום העדויות מועדת אגרנט

(54 דקות)