BETA

לונדון את קירשנבאום 02.10.08

הפרשן הכלכלי סבר פלוצקר והעיתונאי הכלכלי מוטי היינריך על תוכנית החילוץ הפיננסי שאושרה בסנאט האמריקני ועל השפעתה על השווקים בארץ ובעולם • ברוך קרא על הרשעתו של העד המרכזי בפרשת הירשזון ועל חקירתו של ראש הממשלה • ניצן הורוביץ על השפעתו של המשבר הכלכלי בארה"ב על המירוץ לנשיאות

(55 דקות)