BETA

לונדון את קירשנבאום 28.09.08

אלון בן דוד והפרופ' משה מעוז על האחראים האפשריים לפיצוץ בדמשק • ד"ר רונן ברגמן על הארכת כהנותו של ראש המוסד מאיר דגן והפרסום סביבו בתקשורת • בעקבות תחזית אוכלוסיית ישראל לשנים הקרובות - יורם אטינגר טוען כי אין סיבה לפאניקה בנושא הדמוגרפי

(58 דק')