BETA

לונדון את קירשנבאום 16.09.08

איתן אבריאל מדה מרקר ופרופ' דני גוטווין על המשבר הכלכלי בעולם • נדב פרי מעדכן לקראת הפרמייריז בקדימה מחר

(57 דק')