BETA

לונדון את קירשנבאום 10.09.08

אל"מ במיל. דניאל רייזנר על האפשרות של המדינה לבצע הגבלות ביציאה לחו"ל • הסכסוך המתמשך בין חקלאי גוש קטיף למנהלת סל"ע • ניצן הורוביץ בפינתו, הפעם על השמועות אודות מצבו של מנהיג צפון קוריאה

(50 דק')