BETA

לונדון את קירשנבאום 25.08.08

ברוך קרא ועו"ד עירית קהאן, מומחית לדיני הסגרה, על הסגרתם האפשרית של האחים אברג'יל לארה"ב • נתן זהבי עם מבט נוסטלגי על משפחות הפשע של פעם ואלה של היום • פרופ' צבי אקשטיין, המשנה לנגיד, על העלאת הריבית • צבי יחזקאלי על כינוס מיוחד לקירוב לבבות של ישראלים ופלסטינים

(54 דק')