BETA

לונדון את קירשנבאום 20.08.08

נשיא סוריה מבקר היום במוסקבה - צבי יחזקאלי מסביר על משמעות הביקור • ישראל פותחת את שעריה לבני המנשה החיים בצפון הודו • מותו של בנימין גבלי שהיה ראש אמ"ן מעורר עיסוק חדש בפרשת "עסק הביש" • עמית ענבר על הזכייה של שחר צוברי במדליה • וגם ביצוע משותף באולפן של דנה ברגר וירמי קפלן